Sugar

6-дах мэдрэхүйгээ нээн, өдөр тутмын амьдралдаа ашиглах нь

Oct 09, 2016 - by Baigalmaa

Сонин хачин Зөвлөгөө Шинжлэх ухаан


6-дах мэдрэхүйгээ нээн, өдөр тутмын амьдралдаа ашиглах нь

Бид 6-дах мэдрэхүйг, хэдэн арван жил,  йог, бясалгалаар хичээллэсэн хүмүүс, эсвэл зөн билэгтэнүүдийн чадвар л гэж төсөөлөхөөс бус, өөрсдөө түүнийгээ нээн ашиглаж болно гэж толгойнд ч ордоггүй. Тэгвэл, дараах зүйлийг уншаад бодол тань өөрчлөгдөх болно.

Юуны түрүүнд, бид 5 мэдрэхүйгээ, аливаа зүйлийн таатай, таагүйг ялгах хэрэгслийн хэмжээнд авч үзэж ирсэнээс бус, бидний бие мах бодийг, аюул ослоос хамгаалах үүрэгтэй байдаг гэдэг талаас, урд нь огт бодож байгаагүй билээ.
Хүртэх- халуун, хүйтнийг мэдэрч, үргэлжлүүлж болохгүй, аюултай гэсэн дохио өгч сэргийлдэг
Үнэртэх- таагүй, аюултай үнэрийг мэдрүүлдэг
Амтлах- хортой, муу хүнснээс сэрэмжлүүлдэг
Харах- унах, ойчих, мөргөлдөх, дайруулахаас авардаг
Сонсох- дуу, чимээгээр аюул ослыг мэдрүүлдэг
Эдгээр 5 мэдрэхүйн аль нэг, үүргээ гүйцэтгэхгүй бол эрсдэлд орох магадлал өндөрснө. Бид бодит зүйлийг 5 мэдрэхүйгээрээ хүлээн авдаг.
1. Хардаг
2. Сонсдог
3. Хүртдэг
4. Иддэг
5. Үнэртдэг
Харин 6-дах нь???
6. Бодох /сэтгэх/
Бид бодох нь, бодит байдлыг хүлээж авч байгаа бас нэгэн мэдрэхүй юм. Бодол аливааг, сэтгэл хөдлөлөөр дүгнэдэг. Баяр баясгалан, өөдрөг сэтгэл, идэвхи сонирхол, талархал эдгээр нь сайхан зүйлийг харах, сонсох, идэх, үнэртэх, хүртэх зэрэгтэй яг адил. Харин уур хилэн, хардалт, айдас, цочрол зэрэг нь, бусад мэдрэхүйнүүдийн адил сэрэмжлүүлэх дохионы үүрэг гүйцэтгэх боловч , хэт халуун зүйл, хүртэхүйг цочроодгийн адил, энэ сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд, хүнийг, өөрийг нь устгах чадвартай бөгөөд далд явагддаг, бодит бус үйлчлэлтэй зэрэгээрээ, бусад мэдрэхүйнүүдээс ялгаатай байдаг байна. Жишээ нь: Дүрэлзэх галруу, хүн дөхөх үед, хүртэхүй : бүлээн-дулаан-халуун-түлэлт-хорсолт- зогс- зогсохгүй бол үхэл гэсэн мэдрэмжийг хүлээн авч аюулын дохио өгдөг.
Харин, Бодохуй : уйтгар-гуниг- уцаар-уур хилэн-хардалт- буруутгал-айдас-өвчлөл-зогс- зогсохгүй бол эдгэшгүй өвчин, үхэл гэсэн ижил схемээр үйлчилдэг. Тиймээс, энэхүү мэдрэхүйгээ, зөв үйлчлүүлэхийн тулд, аль болох сөрөг сэтгэл хөдлөлөө хянах, дарахад суралцах хэрэгтэй болно. Мөн, та, бид муухай үнэрээс, халуун зүйл, таагүй чимээнээс холдоод, өөрсдийгөө хамгаалдаг байх нь, тэгвэл, 6-дах мэдрэхүйн сэрэмжлүүлэгийг яаж мэдэх вэ гэж асуух нь лавтай. Сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдээсээ, халуун галаас зугтаж буй мэт зугт. Бид, бүгд л ямар нэг таагүй зүйлийг дахин, дахин бодох зуршилтай болчихсон байдаг. Энэ бодлуудаас салах, толгойд орж ирмэгц,”халуун гал”-с зугтах мэт холд, муу бодлуудыг авч хая, эдгээр бодлууд, амь амьдралд тань аюултай гэдгийг бүү март. Бодол санаагаа хяна, сөрөг бодлуудаар дүүрэн байвал та амь, амьдралаа устгаж байна гэсэн үг. Бид, халуун галд, өөрсдийгөө түлээд хайраад зогсоод байдаггүйтэй адил, 6-дах мэдрэхүй бодохуй-гаа сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдээс хамгаал, хайрла. Амьдрал тань таны бодлын тусгал.

Юуны түрүүнд, бид 5 мэдрэхүйгээ, аливаа зүйлийн таатай, таагүйг ялгах хэрэгслийн хэмжээнд авч үзэж ирсэнээс бус, бидний бие мах бодийг, аюул ослоос хамгаалах үүрэгтэй байдаг гэдэг талаас, урд нь огт бодож байгаагүй билээ.
Хүртэх- халуун, хүйтнийг мэдэрч, үргэлжлүүлж болохгүй, аюултай гэсэн дохио өгч сэргийлдэг
Үнэртэх- таагүй, аюултай үнэрийг мэдрүүлдэг
Амтлах- хортой, муу хүнснээс сэрэмжлүүлдэг
Харах- унах, ойчих, мөргөлдөх, дайруулахаас авардаг
Сонсох- дуу, чимээгээр аюул ослыг мэдрүүлдэг
Эдгээр 5 мэдрэхүйн аль нэг, үүргээ гүйцэтгэхгүй бол эрсдэлд орох магадлал өндөрснө. Бид бодит зүйлийг 5 мэдрэхүйгээрээ хүлээн авдаг. 
1.	Хардаг
2.	Сонсдог
3.	Хүртдэг 
4.	Иддэг
5.	Үнэртдэг
    Харин 6-дах нь???
6.	Бодох  /сэтгэх/
Бид бодох нь, бодит байдлыг хүлээж авч байгаа бас нэгэн мэдрэхүй юм. Бодол аливааг, сэтгэл хөдлөлөөр дүгнэдэг. Баяр баясгалан, өөдрөг сэтгэл, идэвхи сонирхол, талархал эдгээр нь сайхан зүйлийг харах, сонсох, идэх, үнэртэх, хүртэх зэрэгтэй яг адил. Харин уур хилэн, хардалт, айдас, цочрол зэрэг нь, бусад мэдрэхүйнүүдийн адил сэрэмжлүүлэх дохионы үүрэг гүйцэтгэх боловч , хэт халуун зүйл, хүртэхүйг цочроодгийн адил, энэ сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд, хүнийг, өөрийг нь устгах чадвартай бөгөөд далд явагддаг, бодит бус үйлчлэлтэй зэрэгээрээ, бусад мэдрэхүйнүүдээс ялгаатай байдаг байна. 
Жишээ нь: Дүрэлзэх галруу, хүн дөхөх үед, хүртэхүй : бүлээн-дулаан-халуун-түлэлт-хорсолт- зогс- зогсохгүй бол үхэл гэсэн мэдрэмжийг хүлээн авч аюулын дохио өгдөг.
Харин, Бодохуй : уйтгар-гуниг- уцаар-уур хилэн-хардалт- буруутгал-айдас-өвчлөл-зогс- зогсохгүй бол эдгэшгүй өвчин, үхэл гэсэн ижил схемээр үйлчилдэг.
Тиймээс, энэхүү мэдрэхүйгээ, зөв үйлчлүүлэхийн тулд, аль болох сөрөг сэтгэл хөдлөлөө хянах, дарахад суралцах хэрэгтэй болно. Мөн, та, бид муухай үнэрээс, халуун зүйл, таагүй чимээнээс холдоод, өөрсдийгөө хамгаалдаг байх нь, тэгвэл, 6-дах мэдрэхүйн сэрэмжлүүлэгийг яаж мэдэх вэ гэж асуух нь лавтай. Сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдээсээ, халуун галаас зугтаж буй мэт зугт. Бид, бүгд л ямар нэг таагүй зүйлийг дахин, дахин бодох зуршилтай болчихсон байдаг. Энэ бодлуудаас салах, толгойд орж ирмэгц,”халуун гал”-с зугтах мэт холд, муу бодлуудыг авч хая, эдгээр бодлууд, амь амьдралд тань аюултай гэдгийг бүү март. Бодол санаагаа хяна, сөрөг бодлуудаар дүүрэн байвал та амь, амьдралаа устгаж байна гэсэн үг. Бид, халуун галд, өөрсдийгөө түлээд хайраад зогсоод байдаггүйтэй адил, 6-дах мэдрэхүй бодохуй-гаа сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдээс хамгаал, хайрла. Амьдрал тань таны бодлын тусгал.

Ийнхүү 6-дах мэдрэхүйн талаар бид, багахан ч атугай ойлгоцтой болсоноороо, 6-дах мэдрэхүйгээ ашиглан өдөр тутам өөрийгөө удирдах, аж амьдралаа зөвөөр хөтлөх чадвартай болоод зогсохгүй, хүсвэл та, өөрийн өөрчлөлт, ажиглалтандаа тулгуурлан, хувь заяаг урьдчилан хэлэх авъяас чадалаа нээхийг үгүйсгэхгүй.  Бодол цэвэр байхдаа хүчирхэг байдаг.

Мэдээ таалагдаж байвал манай хуудсанд "LIKE" дарж илүү олон шинэ мэдээ мэдээлэл хүлээж аваарай.


Сонин хачин Зөвлөгөө Шинжлэх ухаан

Oct 09, 2016 - by Baigalmaa

Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.

Боол Feb 08, 2021 - Baigalmaa
А.С.Пушкин Jan 28, 2021 - Baigalmaa
Эрүүл ухаан Jan 28, 2021 - Baigalmaa
Чи... Jan 14, 2020 - Nimo